ForsikringsRådgiverne er en uvildig forsikringsmægler. Vi er registreret og godkendt i Finanstilsynets Forsikringsmægler- og Genforsikringsmæglerregister. Endvidere er vi som medlem af Forsikringsmæglerforeningen underlagt en række strenge krav omkring vores etik, uafhængighed og faglige ekspertise.

Vi samarbejder med en række af markedets førende forsikringsselskaber, og kan tilbyde vores kunder en betydelig ekspertise og erfaring på området, og dermed muligheder for flere fordele på forsikringer.

Vi er til for andre

Forsikringsmægleren er kundens professionelle rådgiver, og skal til enhver tid varetage dennes lovlige interesser.